Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bierutów

Fundacja Talitha Kum, zasłużona w działaniach na rzecz poprawy warunków życia potrzebujących, od wielu lat skutecznie wspiera osoby znajdujące się w precyzyjnych okolicznościach finansowych. Szczególną troską otacza te osoby, które zmagają się z ciężką chorobą. Niemniej jednak, działania fundacji nie kończą się na udzielaniu pomocy materialnej.

Niezwykle ważną inicjatywą Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu, który stanowi schronienie dla osób cierpiących. Miejsce to oferuje pomoc na różnych płaszczyznach – zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Jest to przestrzeń, gdzie pomoc, zrozumienie i miłość są stale obecne, niezależnie od sytuacji, w której znalazł się potrzebujący.

Aktywnie angażuje się również w ewangelizację, organizując i współorganizując szereg inicjatyw, takich jak rekolekcje, kursy, wsparcie dla wspólnot chrześcijańskich i wydawnictw. Wśród tych inicjatyw szczególne miejsce zajmują rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Pomagają one uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia, prowadząc do pogłębionej refleksji nad relacjami z bliskimi, sobą samym i sytuacjami, które mogły przyczynić się do duchowych zranień.

Nie tylko oferuje bezpośrednią pomoc osobom w trudnych sytuacjach finansowych, ale również wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Fundacja Talitha Kum, dzięki stworzonemu modelowi finansowania, udziela także wsparcia innym fundacjom, dziełom i osobom potrzebującym. Ta trudna, lecz szlachetna droga, to przede wszystkim droga dobrej zmiany, którą Fundacja Talitha Kum konsekwentnie podąża.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bierutów

Spotkania >>

2023-07-13-13-32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *