Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego

Fundacja Talitha Kum angażuje się w szeroko pojętą działalność charytatywną i ewangelizacyjną. Głównym celem fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, w którym oferowana jest pomoc zarówno cielesna, jak i duchowa. Jednym z działań fundacji są również organizowane rekolekcje katolickie, w tym szczególnie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia duchowego.

Rekolekcje uzdrowienia to czas pogłębionej refleksji nad relacjami z innymi ludźmi i z samym sobą, a także nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Modlitwa uzdrowienia to kluczowy element tych rekolekcji. To Jezus jest łącznikiem między naszymi ranami duchowymi a uzdrowieniem.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie i wspomaganie różnego rodzaju inicjatyw ewangelizacyjnych. Wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz, która prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji.

Fundacja Talitha Kum to kolejna organizacja, która otrzymuje wsparcie od fundacji Talitha Kum. Pomaga ona w sposób bezpośredni osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie związanej z doświadczeniem choroby.

Wspierając finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, fundacja Talitha Kum stara się wspierać ich w trudnej, ale szlachetnej drodze. Działalność fundacji ukierunkowujemy na stworzenie domu ulgi w cierpieniu oraz na propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez organizowanie inicjatyw ewangelizacyjnych i finansowe wsparcie dla innych organizacji.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego

Rekolekcje

Pośrednik nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *