Fundacja Talitha Kum

Modlitwa o uzdrowienie wspomnień

Nasza Fundacja Talitha Kum jest zobowiązana do niesienia pomocy i ulgi cierpiącym osobom. Jednym z naszych działań są organizowane rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pomagają otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. W trakcie tych rekolekcji skupiamy się na refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, samym sobą i sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Przez modlitwę uzdrowienia, zwracamy się do Jezusa, który jest źródłem naszego uzdrowienia i nadziei. Jego uzdrawiająca moc oferuje nam uzdrowienie naszych ran i traum, które wpłynęły na nas w przeszłości.

Głównym celem naszej działalności jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie cierpiący mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Dążymy do stworzenia mechanizmów finansowych, aby zrealizować nasz cel główny, jakim jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W naszej działalności angażujemy się również w organizowanie różnego rodzaju inicjatyw ewangelizacyjnych. Mianowicie rekolekcje katolickie, kursy oraz wspomaganie wspólnot chrześcijańskich, wydawnictwa. Nasze działania ukierunkowane są na pogłębienie wiary i duchowego rozwoju osób, które z nami współpracują.

Ponadto nasza Fundacja pomaga w sposób bezpośredni osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie związanej z doświadczeniem choroby. Dzięki temu nasze działania mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia osób potrzebujących.

Jesteśmy przekonani, że nasza praca przyczynia się do uzdrawiania ran i traum wielu osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Nasze rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, rekolekcje katolickie i modlitwy uzdrowienia skupiają się na Jezusie, który jest dobrym Pasterzem i pragnie nas uzdrowić wewnętrznie. Wszystko, co robimy, jest inspirowane wiarą w Niego i Jego miłosierdziem.

Modlitwa o uzdrowienie wspomnień

Rekolekcje >>

2023-04-25-11-23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *