Fundacja Talitha Kum

Inicjatywy

Fundacja Talitha Kum działa na wielu płaszczyznach, promując wartości chrześcijańskie i głosząc Dobrą Nowinę.

Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego

Formacja dzieci

Seminarium Odnowy Wiary

Kurs Alpha

Inne inicjatywy