Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Mieroszów

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Mieroszów Fundacja Talitha Kum, od lat rozpoznawana za niewzruszoną troskę o potrzebujących, jest kluczowym punktem wsparcia dla osób doświadczających ciężarów finansowych, w szczególności dla tych, którzy borykają się z przeciwnościami losu związanymi z chorobą. Poza materialnym wsparciem, fundacja kieruje swoje działania na stworzenie domu, w którym cierpienie spotyka ulgę. Miejsca, gdzie pomocy udziela się nie tylko na płaszczyźnie cielesnej, ale przede wszystkim duchowej, umożliwiając każdemu znalezienie zrozumienia i oparcia. Fundacja Talitha Kum konsekwentnie dąży do znalezienia efektywnych środków finansowych, które umożliwią realizację jej szlachetnej misji. Swoją działalność Fundacja Talitha Kum kieruje również na prowadzenie inicjatyw ewangelizacyjnych. Dzięki wspieraniu i współorganizowaniu różnych przedsięwzięć, takich jak rekolekcje, kursy, wydawnictwa czy wspieranie wspólnot chrześcijańskich, fundacja przyczynia się do duchowego wzrostu społeczności. Centralnym elementem działania Fundacji Talitha Kum są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. To szczególna forma rekolekcji katolickich, która umożliwia uczestnikom refleksję nad swoim życiem, relacjami z najbliższymi i wydarzeniami, które mogły zaszkodzić ich duchowemu zdrowiu. W trakcie tych rekolekcji, uczestnicy mają okazję do doświadczenia modlitwy uzdrowienia, dzięki której mogą odczuć uzdrawiającą moc Jezusa. To właśnie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, prowadzone przez Fundację Talitha Kum, stanowią nie tylko podróż do wnętrza własnej duszy, ale także do serca wspólnoty, która współdzieli pragnienie uzdrowienia i pełniejszego, bogatszego życia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Mieroszów Spotkania >> 2023-07-28-13-19

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świeradów-Zdrój

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świeradów-Zdrój Fundacja Talitha Kum jest organizacją z głębokim zrozumieniem dla potrzeb tych, którzy zmagają się z przeciwnościami losu. Przez wiele lat służyła jako nieocenione źródło wsparcia dla osób doświadczających finansowych trudności, z naciskiem na tych, którzy borykają się z ciężkimi chorobami. Ale pomoc Fundacji Talitha Kum wykracza poza aspekty materialne, stając się istotnym źródłem wsparcia duchowego poprzez prowadzenie domu ulgi w cierpieniu. To miejsce, które stanowi przystań, w której każdy może liczyć na pomoc, zrozumienie i otwarte serce. Jedną z głównych działalności Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Są to specjalne rekolekcje katolickie, które skupiają się na duchowym procesie uzdrowienia i oferują modlitwę uzdrowienia. W czasie tych rekolekcji, uczestnicy mają okazję do głębokiej refleksji nad swoim życiem, relacjami i doświadczeniami, które mogły zaszkodzić ich duchowemu dobrobytowi. Dzięki tym rekolekcjom, uczestnicy mają szansę na spotkanie z uzdrawiającą mocą Jezusa. Fundacja Talitha Kum nieustannie dąży do zgromadzenia niezbędnych funduszy, aby realizować swoją misję. W tym celu angażuje się w różnorodne inicjatywy. W tym w działalność ewangelizacyjną, organizując rekolekcje, kursy, wspierając wspólnoty chrześcijańskie i prowadząc działalność wydawniczą. Fundacja Talitha Kum jest też zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota prowadzi kursy na rzecz Nowej Ewangelizacji, pomagając ludziom w duchowym rozwoju i poznaniu Boga. Oprócz swojego bezpośredniego działania, Fundacja Talitha Kum wspiera również inne fundacje, inicjatywy i osoby potrzebujące. Poprzez stworzony model finansowania, fundacja jest w stanie pomagać tym organizacjom i osobom na ich trudnej, ale pełnej godności ścieżce. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świeradów-Zdrój Spotkania >> 2023-07-27-17-17

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Zawidów

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Zawidów Fundacja Talitha Kum, zasłużona przez swoje bezkompromisowe zaangażowanie w pomoc potrzebującym, od wielu lat stanowi niezastąpiony filar wsparcia dla osób doświadczających finansowych kłopotów, szczególnie dla tych, których życie przysłoniło cierpienie spowodowane chorobą. Misja Fundacji Talitha Kum nie kończy się na udzielaniu materialnej pomocy – założyła ona dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie pomoc jest oferowana na wielu płaszczyznach, zarówno fizycznej, jak i duchowej. To tu, każda osoba dotknięta życiowymi przeciwnościami może znaleźć otwarte serca, zrozumienie i niesioną z miłością pomoc. Poszukując środków na realizację swojego szlachetnego celu, Fundacja Talitha Kum angażuje się w różnorodne działania ewangelizacyjne. Wspiera i współorganizuje różne inicjatywy, takie jak rekolekcje, kursy, tworzenie wspólnot chrześcijańskich, a także działalność wydawniczą. W centrum działalności Fundacji Talitha Kum znajdują się rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. To specyficzne rekolekcje katolickie, które umożliwiają uczestnikom głębokie zrozumienie i przetworzenie swoich relacji z bliskimi. To także własnych doświadczeń i traum, które mogły przyczynić się do duchowych zranień. Ważnym elementem tych rekolekcji jest modlitwa uzdrowienia, która pozwala uczestnikom doświadczyć leczącej mocy Jezusa. Fundacja Talitha Kum jest także głęboko zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, które realizuje Wspólnota Zacheusz. Ta wspólnota oferuje kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i dążeniu do głębszego zrozumienia Boga. Nie zapominając o innych, Fundacja Talitha Kum także oferuje wsparcie finansowe dla innych fundacji, inicjatyw i osób potrzebujących. Dzięki rozwiniętemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum ma możliwość wspierania tych, którzy podążają trudną, lecz szlachetną drogą pomocy innym. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego organizowane przez Fundację Talitha Kum stanowią nie tylko okazję do osobistego spotkania z własnymi zranieniami. To także przestrzeń do nawiązania relacji z innymi uczestnikami, którzy doświadczają podobnych trudności. To właśnie tu, w cieple wspólnoty, w atmosferze pełnej empatii i życzliwości, uczestnicy mogą odkryć drogę do uzdrowienia i pełniejszego życia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Zawidów Spotkania >> 2023-07-26-21-00

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Nowogrodziec

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Nowogrodziec undacja Talitha Kum, z niezachwianą troską o dobro potrzebujących, jest solidnym filarem wsparcia dla osób zmagających się z trudnościami finansowymi, a w szczególności dla tych, których dotknęła ciężka choroba. Niezwykła szerokość działania fundacji objawia się poprzez różnorodne formy wsparcia – od materialnego po duchowe. Stworzyli oni miejsce nazwane domem ulgi w cierpieniu, gdzie pomoc jest świadczona na wielu płaszczyznach, oferując każdemu ciepło, zrozumienie i wsparcie. Aby osiągnąć swoje ambitne cele, Fundacja Talitha Kum nieustannie dąży do rozbudowy mechanizmów finansowych. Zaangażowana jest w szereg działalności ewangelizacyjnych, takich jak organizowanie rekolekcji, kursów, wspieranie wspólnot chrześcijańskich czy tworzenie publikacji. Niezwykle ważnym elementem działania Fundacji Talitha Kum są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje katolickie umożliwiają uczestnikom doświadczenie głębokiej refleksji nad swoimi relacjami, osobistymi doświadczeniami i zranieniami duchowymi. Proces ten prowadzi do modlitwy uzdrowienia i otwiera drogę do odkrycia uzdrawiającej mocy Jezusa. Fundacja Talitha Kum aktywnie wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. W ramach tej wspólnoty prowadzone są kursy, które pomagają w duchowym rozwoju i pogłębianiu wiedzy o Bogu. Fundacja nie zapomina również o pomocy innym fundacjom, inicjatywom i ludziom w potrzebie. Poprzez opracowany model finansowania, Fundacja Talitha Kum jest w stanie udzielić wsparcia na trudnej, ale szlachetnej drodze do pomocy innym. Końcowy element misji fundacji to prowadzenie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. W ramach tych rekolekcji uczestnicy mają szansę na głębokie doświadczenie modlitwy uzdrowienia i odkrycie mocy Jezusa w procesie uzdrawiania swojego życia. Jest to droga, która umożliwia nie tylko odkrycie przyczyn cierpień, ale także kroków ku uzdrowieniu. Fundacja Talitha Kum oferuje przestrzeń, w której każdy może doświadczyć tej transformatywnej mocy. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Nowogrodziec Spotkania >> 2023-07-25-16-45

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Olszyna

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Olszyna Zaangażowana w niesienie pomocy tym, którzy zmagają się z przeciwnościami losu, Fundacja Talitha Kum od wielu lat działa na rzecz osób cierpiących na skutek choroby oraz tych, które doświadczają kłopotów finansowych. Ich działalność nie kończy się na udzielaniu pomocy materialnej. Fundacja Talitha Kum przekracza te granice, tworząc dom ulgi w cierpieniu, gdzie pomoc dotyka zarówno ciała, jak i ducha. Nieustannie poszukując nowych dróg do realizacji swojej misji, Fundacja Talitha Kum angażuje się w szeroko zakrojoną działalność ewangelizacyjną. Realizuje to poprzez organizowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw, w tym rekolekcji, kursów, wspólnot chrześcijańskich i publikacji religijnych. Jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Talitha Kum są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Podczas tych specjalnych rekolekcji katolickich, uczestnicy są zachęcani do intensywnej refleksji nad swoim życiem, relacjami z innymi oraz doświadczeniami, które mogły spowodować ich duchowe rany. Rekolekcje te, poprzez modlitwę uzdrowienia, otwierają drogę do doświadczenia uzdrawiającej siły Jezusa. Fundacja Talitha Kum jest aktywna również w ramach Dzieła Nowej Ewangelizacji, prowadzonego przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta organizuje kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, przyczyniając się do duchowego rozwoju i umacniania wiary w Boga. Nie zapominając o innych organizacjach i osobach potrzebujących, Fundacja Talitha Kum udziela wsparcia finansowego dla innych fundacji i inicjatyw. Dzięki stworzonemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum pomaga im na ich trudnej, ale zaszczytnej ścieżce. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, organizowane przez Fundację Talitha Kum, stanowią nie tylko drogę do odkrycia i zrozumienia własnych ran, ale także oferują wsparcie i akceptację w ramach wspólnoty. W takiej atmosferze, uczestnicy rekolekcji mają możliwość nie tylko doświadczyć modlitwy uzdrowienia, ale także znaleźć zrozumienie i poczucie przynależności wśród osób doświadczających podobnych wyzwań. Dzięki temu, rekolekcje te nie są tylko osobistą podróżą ku uzdrowieniu, ale również drogą do budowania autentycznych, długotrwałych relacji. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Olszyna Spotkania >> 2023-07-24-17-33

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Leśna

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Leśna Fundacja Talitha Kum, renomowana ze swej niezmierzonej troski o dobro bliźniego, od wielu lat stanowi bezcenny filar wsparcia dla osób borykających się z trudnościami finansowymi, zwłaszcza tych, które przeszły przez mroczny tunel choroby. Nie ogranicza się jednak tylko do pomocy materialnej. Stworzyła dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie pomoc, zarówno duchowa, jak i cielesna, jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Fundacja Talitha Kum aktywnie poszukuje różnych form finansowania, aby móc kontynuować swoją szlachetną misję. W jej ramach odnaleźć można szeroki wachlarz inicjatyw ewangelizacyjnych, wśród których fundacja wspiera różne projekty – od rekolekcji, przez kursy, aż po wydawnictwa i wspomaganie wspólnot chrześcijańskich. Fundacja Talitha Kum jest aktywnie zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota oferuje kursy zainspirowane duchem Nowej Ewangelizacji, służące rozwojowi duchowemu i głębszemu poznaniu Boga. Nie zapominając o swojej misji, Fundacja Talitha Kum aktywnie wspiera inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Dzięki opracowanemu modelowi finansowania, fundacja jest w stanie pomóc tym organizacjom i osobom na ich trudnej, ale szlachetnej drodze. Działalność Fundacji Talitha Kum kończy się jednak nie tylko na organizowaniu rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Fundacja dba także o to, aby uczestnicy tych rekolekcji otrzymali odpowiednie wsparcie społeczności, oferując atmosferę pełną empatii i życzliwości. Tutaj uczestnicy nie tylko doświadczają głębokiej modlitwy uzdrowienia, ale także znajdują wsparcie i zrozumienie wśród osób przechodzących przez podobne trudności. Jest to otoczenie, które sprzyja zarówno indywidualnemu procesowi uzdrowienia, jak i budowaniu trwałych, autentycznych relacji. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, prowadzone przez Fundację Talitha Kum, to nie tylko wędrówka w głąb siebie, ale również droga do serca wspólnoty, która dzieli to samo pragnienie uzdrowienia i pełni życia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Leśna Spotkania >> 2023-07-21-21-04

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Duszniki-Zdrój

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Duszniki-Zdrój Fundacja Talitha Kum, zasłużona dla społeczności dzięki swojemu bezinteresownemu zaangażowaniu, od wielu lat służy pomocą tym, którzy borykają się z problemami finansowymi, a zwłaszcza tym, których dotknęły poważne choroby. Jednak działalność fundacji nie kończy się na materialnej pomocy. Wychodząc naprzeciw cierpieniu, Fundacja Talitha Kum prowadzi dom, który stanowi ostoję ulgi dla cierpiących, oferując pomoc na różnych płaszczyznach – od fizycznej aż po duchową. Nieustannie poszukując środków na realizację swojej misji, Fundacja Talitha Kum angażuje się również w szereg inicjatyw ewangelizacyjnych. W ramach swojej działalności wspiera i organizuje różne projekty, takie jak rekolekcje, kursy, wspiera wspólnoty chrześcijańskie i zajmuje się działalnością wydawniczą. Szczególną rolę w działalności Fundacji Talitha Kum pełnią rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje katolickie są procesem, w którym uczestnicy są zachęcani do głębokiej introspekcji, rozważań na temat swoich relacji i doświadczeń, które mogły przyczynić się do ich duchowych zranień. Głównym celem jest nie tylko odkrycie tych ran, ale przede wszystkim ich uzdrowienie za pomocą modlitwy uzdrowienia i łaski Jezusa. Fundacja Talitha Kum aktywnie angażuje się również w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota prowadzi kursy ewangelizacyjne, które pomagają uczestnikom w duchowym rozwoju i głębszym poznaniu Boga. Wszystko to jest możliwe dzięki stworzonemu przez Fundację Talitha Kum modelowi finansowania, który umożliwia jej wsparcie nie tylko osób i organizacji w trudnych sytuacjach, ale także innych fundacji i projektów. Tym samym, Fundacja Talitha Kum służy pomocą tym, którzy wybrali trudną, ale szlachetną drogę służby bliźniemu. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Duszniki-Zdrój Spotkania >> 2023-07-20-13-37

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kamieniec Ząbkowicki

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kamieniec Ząbkowicki Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego to szczególny rodzaj rekolekcji katolickich, które koncentrują się na głębokim, duchowym procesie uzdrowienia. Właśnie tę formę rekolekcji, Fundacja Talitha Kum wybrała jako jeden ze swoich kluczowych punktów działania. Podczas tych rekolekcji, uczestnicy są zachęcani do pogłębionej refleksji nad swoim życiem, relacjami z najbliższymi i sytuacjami, które mogły przyczynić się do ich duchowych ran. To czas, kiedy uczestnicy mogą skupić się na modlitwie uzdrowienia i otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Rekolekcje te nie skupiają się tylko na odkrywaniu traum i zranień, ale również na procesie uzdrawiania tych ran, poprzez moc Jezusa. Uczestnicy odkrywają, że nie wystarczy tylko zrozumieć przyczyny swoich cierpień, ale także ważne jest podjęcie kroków ku uzdrowieniu i uzyskaniu pełni życia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego oferowane przez Fundację Talitha Kum mają na celu przynieść ulgę i duchowe uzdrowienie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Są to ważne i niezwykle potrzebne inicjatywy, które przynoszą realne zmiany w życiu wielu osób. Dopełnieniem doświadczenia rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego jest wsparcie środowiska, jakie oferuje Fundacja Talitha Kum. Wiedząc, jak ważne jest poczucie akceptacji i zrozumienia, fundacja stwarza atmosferę pełną empatii i życzliwości. Właśnie tutaj, na rekolekcjach, uczestnicy mają możliwość nie tylko doświadczyć głębokiej modlitwy uzdrowienia, ale także znaleźć wsparcie i porozumienie wśród innych osób doświadczających podobnych trudności. Jest to środowisko, które sprzyja zarówno indywidualnemu procesowi uzdrowienia, jak i budowaniu trwałych, autentycznych relacji. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego prowadzone przez Fundację Talitha Kum to nie tylko podróż do wnętrza siebie, ale także do serca wspólnoty, która dzieli to samo pragnienie uzdrowienia i pełniejszego życia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kamieniec Ząbkowicki Spotkania >> 2023-07-19-17-19

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Karpacz

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Karpacz Znana z niewyczerpanej troski o najbardziej potrzebujących, Fundacja Talitha Kum jest nieodzownym punktem wsparcia dla osób doświadczających trudności finansowych, w szczególności dla tych, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami. Od dawna swoją działalność fundacja skierowała na pomoc zarówno materialną, jak i duchową, tworząc dom ulgi w cierpieniu. To miejsce, gdzie bez względu na okoliczności, każdy może znaleźć wsparcie, ciepłe słowo i bezinteresowną pomoc. Fundacja Talitha Kum nieustannie szuka możliwości finansowania, aby spełnić swoją misję. Wśród szeregu działań, które podejmuje, znalazło się również miejsce dla inicjatyw ewangelizacyjnych. Wspiera ona różnego rodzaju projekty, takie jak rekolekcje, kursy, wspomaganie wspólnot chrześcijańskich i działalność wydawniczą. Jednym z kluczowych punktów działania Fundacji Talitha Kum są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje katolickie pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego, prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z bliskimi, a także nad własnym życiem i doświadczeniami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Rekolekcje te oferują modlitwę uzdrowienia, umożliwiając uczestnikom doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa. Fundacja Talitha Kum jest także zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i pogłębianiu zrozumienia Boga. Fundacja Talitha Kum nie zapomina również o wsparciu dla innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących. Dzięki opracowanemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum jest w stanie wesprzeć te organizacje i osoby w ich trudnej, ale szlachetnej drodze. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Karpacz Spotkania >> 2023-07-17-13-22

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jedlina-Zdrój

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jedlina-Zdrój Zaangażowanie i poświęcenie dla drugiego człowieka to główne cechy, które charakteryzują działania Fundacji Talitha Kum. Od wielu lat niezłomnie wspierają one osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie te doświadczające ciężaru choroby. Jednakże misja Fundacji Talitha Kum nie kończy się na materialnym wsparciu potrzebujących. Prowadzą oni także dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie osoby doświadczające bólu mogą otrzymać wsparcie zarówno na płaszczyźnie cielesnej, jak i duchowej. To miejsce, gdzie człowiek, niezależnie od swojej sytuacji, może odnaleźć pomoc, zrozumienie i miłość. Fundacja Talitha Kum nieustannie pracuje nad tworzeniem mechanizmów finansowych, które umożliwią realizację ich głównego celu. Ale ich działania nie ograniczają się tylko do tego. Znacząco angażują się również w działalność ewangelizacyjną, organizując i współorganizując różnorodne inicjatywy, takie jak rekolekcje katolickie, kursy czy wspieranie wspólnot chrześcijańskich. Wszystko po to, by dotrzeć z orędziem miłości i nadziei do jak największej liczby osób. Jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji Talitha Kum są Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego. Te specjalne rekolekcje mają na celu otwarcie uczestników na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. W trakcie nich uczestnicy mają okazję do pogłębionej refleksji nad relacjami z bliskimi, samymi sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do ich duchowych ran. Jest to czas modlitwy uzdrowienia, podczas której uczestnicy doświadczają uzdrawiającej mocy Jezusa. Fundacja Talitha Kum wspiera także Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Działania Fundacji Talitha Kum wykraczają również poza jej własne inicjatywy. Poprzez stworzony model finansowania, fundacja oferuje wsparcie finansowe dla innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących, podążając razem z nimi trudną, ale szlachetną drogą. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jedlina-Zdrój Spotkania >> 2023-07-14-19-59