Fundacja Talitha Kum

„Wstańcie, nie lękajcie się!”

Mt 17,7